Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2300130 Zmluva podľa §81 ods. 13 zák. č. 79/2015 Z.z. na zber a prepravu KO na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ESPIK Group s.r.o. 46754768 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.02.2024 16.02.2029 15.02.2024 Zmluva
MAGDG2400002 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 2024 - Prima. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 32 610,37 € 15.02.2024 31.12.2024 15.02.2024 Zmluva
028624159822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harbulová Hilda, JUDr. 1,59 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634127720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vysloužil Roman 505,09 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634115521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fábry Marek,Ing. 750,07 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634115721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kloss Martin 930,63 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634115821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prágerová Petra, Mgr. 717,21 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634116020011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sršňová Zuzana, Ing. 717,78 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634159023014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múcsková Alžbeta 331,10 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028624163021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berdáková Ivona,Ing. 2,82 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028624163221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ligač Martin, Ing. 2,82 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634082220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Škrabáková Vlasta 86,93 € 15.02.2024 16.02.2024 Zmluva
048800952400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/66, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streženec Martin 5 641,83 € 15.02.2024 15.02.2024 20.02.2024 Zmluva
048801202400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/25, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tvrdoň Ján, Ing. 5 641,83 € 15.02.2024 15.02.2024 21.02.2024 Zmluva
MAGDG2400013 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Služby pre seniorov, n.o. vo výške 33 350,88 eur v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Služby pre seniorov, n.o. 45732566 33 350,88 € 15.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 Zmluva
MAGDG2400014 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 preSenior care Galanta, n.o. vo výške 12 022,58 eur v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Senior Care Galanta n.o. 50907069 12 022,58 € 15.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 Zmluva
028639354123022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gránsky Ivan,Ing. 1 432,35 € 14.02.2024 14.02.2024 Zmluva
MAGBO2400005 Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty I. triedy Staromestská ul. pre účely realizácie stavby "Sanácia oporného múru, Staromestská ul." Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 42131685 0,00 € 14.02.2024 31.12.2034 14.02.2024 Zmluva
028639359423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Piršel Marek, Ing. 1 379,40 € 13.02.2024 14.02.2024 Zmluva
MAGTS2400037 Predmetom zmluvy je dodanie elektrospotrebičov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 4 634,40 € 13.02.2024 31.03.2024 15.02.2024 Zmluva
028634081520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Božoňová Ingrid, Ing. 259,08 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028624158923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Barčáková Marta 1,01 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634116220011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ondrášová Andrea, Ing. 820,63 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634116720011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Timárová Silvia, Ing. 253,01 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028614114620011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Polčič Ondrej 337,05 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634165920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kanková Michaela 259,85 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
028634123120014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kanka Radovan 499,20 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
15/1991 Predmetom dodatku je doplnenie hodnoty zverenej stavby o údaje technického zhodnotenia za účelom zosúladenia účtovných údajov s údajmi uvedenými v protokole. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský ústav ochrany pamiatok 00602841 0,00 € 13.02.2024 20.02.2024 Zmluva
048800332400 pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13149/22 - zast.pl. Vo výmere 12 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fojtík Radek, Ing. 3 840,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Zmluva
058800872400 Zmluva č. 05 88 0087 24 00 o bezodplatnom prevode inžinierskej stavby - parkovisko k bytovému domu Kadnárová 8,8,10 v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cíchová Marianna, RNDr. 0,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »