Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400188 Bežný transfer na podporu projektu: Capitol floorball Academy - detská florbalová akadémia - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Management s. r. o. 52007120 3 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400185 Bežný transfer na podporu projektu: Podpora najmenších športovcov - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FK Inter Bratislava mládež 52910075 3 500,00 € 21.06.2024 31.12.2021 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400177 Bežný transfer na podporu projektu: Pravidelné tréningy hravej atletiky - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK RUN FOR FUN 31805159 3 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400195 Bežný transfer na podporu projektu: Kvalitné výtvarné krúžky a kurzy - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 art SLNEČNICE 42364337 4 000,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400205 Bežný transfer na podporu projektu: Tancom k duševnému šťastiu a fyzickému zdraviu - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie DISTRICT DANCE 42065186 1 500,00 € 21.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
40/ZF/2024 Zmluva o financovaní č. 40/ZF/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 70 500 000,00 € 21.06.2024 24.06.2024 Zmluva
9211068241 Predĺženie ubytovania v ubytovni Fortuna do 30.06.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Granec Marek 2 784,00 € 21.06.2024 30.06.2025 25.06.2024 Zmluva
048803042400 Kúpna zmluva a Dohoda o zrušení vecného bremena č. 04 88 0304 24 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C KN parc. č. 529/2, LV č. 4647, k. ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kosec Vladimír, Ing. 3 750,00 € 21.06.2024 25.06.2024 Zmluva
872024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 87/2024 Spoločnosť J. K. Mertza 48. Gitarový festival J. K. Mertza Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť J. K. Mertza, o.z. 42131570 200,00 € 21.06.2024 25.06.2024 Zmluva
MAGDG2400137 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Brána do života 31804713 26 041,00 € 20.06.2024 31.12.2024 20.06.2024 Zmluva
028639365623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93656_93657_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosinová Danica, Ing. 2 965,32 € 20.06.2024 20.06.2024 Zmluva
MAGSP2400022 Dodatok č.18 k ZoD- NSMHD2- zmena zmluvnej ceny- valorizácia- mimoriadne udalosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 636 306,49 € 20.06.2024 31.12.2024 21.06.2024 Zmluva
288801962401 Dodatok č. 28 88 0196 24 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0196 24 00 na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemkoch v k. ú. Lamač a k. ú. DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 20.06.2024 21.06.2024 Zmluva
MAGBO2400062 Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „Bytové domy a rodinné domy – Strmý vŕšok“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZB Invest s.r.o. 53332091 0,00 € 20.06.2024 01.07.2027 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400171 Bežný transfer na podporu projektu: "Festival mladých folklórnych nádejí - 2. ročník" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Hudbou k srdcu 42137799 2 800,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400172 Bežný transfer na podporu projektu: "Bratislava - mesto baseballu" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baseball for Future 55215149 4 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400193 Bežný transfer na podporu projektu: H@T pod hviezdami - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H&T Dance Company 30796041 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400186 Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalovej mládeže - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SNIPERS BRATISLAVA, o. z. 42134889 2 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400184 Bežný transfer na podporu projektu: Športom k prevencii proti vzniku požiaru - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DHZ Devínska Nová Ves, o.z. 52489302 4 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400176 Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2024 - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vysokoškolský klub Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, 30853672 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400175 Bežný transfer na podporu projektu: Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách i bez XX" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ ZVÄZ INTEGROVANÉHO TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU 36070351 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400174 Bežný transfer na podporu projektu: Letné zážitky s Mamateykou" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže 31795323 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400173 Bežný transfer na podporu projektu "12. ročník: Spoznávame život našich predkov - remeslá, folklór, zvyky a tradície" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvonček, OZ 42173477 3 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400199 Bežný transfer na podporu projektu: Tanečný juniáles KTC 2024 - 22. ročník - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KTC Karloveske tanečné centrum 31788394 3 000,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
MAGDG2400203 Bežný transfer na podporu projektu: Rugby v Bratislave 2024 - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Olympic RKB 53342259 1 500,00 € 20.06.2024 31.12.2024 22.06.2024 Zmluva
9211067241 Predĺženie ubytovania v ubytovni Fortuna do 30.06.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarközi Valerián 2 052,00 € 20.06.2024 30.06.2024 25.06.2024 Zmluva
D311031CHH3/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o PNFP pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor" (311031CHH3) D311031CHH3/01 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 18 197 002,66 € 20.06.2024 26.06.2024 Zmluva
MAGDG2400211 Poskytnutie finančného príspevku vo výške 3000,- Eur pre organizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, č. zmluvy SSV/OSP/071/2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 3 000,00 € 20.06.2024 26.08.2024 27.06.2024 Zmluva
MAGSP2400021 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len ako „ZVO“) na predmet zákazky s názvom „Cyklotras Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CS, s.r.o. 44101937 429 504,02 € 20.06.2024 23.12.2024 28.06.2024 Zmluva
286503302400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka pre pitnú fontánku na ul. Ožvoldíkova", k.ú. Dúbravka, C-KN p.č. 1253 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 41,00 € 19.06.2024 19.06.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »