Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
919044922 Poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhumenská Brigita 607,07 € 31.08.2022 02.09.2022 Zmluva
098505922200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Otília Christovová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Christovová Otília, Mgr. 826,20 € 31.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200327 Nákup sieťových prvkov - Konzolové servery a wireless AP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 iXperta s. r. o., organizačná zložka 48257591 32 381,48 € 31.08.2022 27.11.2022 06.09.2022 Zmluva
MAGTS2200326 Firewally Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 50 217,60 € 31.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 Zmluva
078305752200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
078305762200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Líška Peter, Ing. 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
078305992200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FilmCraft, s. r. o. 47614412 2 000,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
088304871900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088304871900 (pozemok registra "C" KN parc. č. 10122/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Nivy). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hamar Richard, Ing. 0,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
286504992200 Zmluva o zriadení vecného bremen ač.286504992200 uztavorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 694/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Weiner Peter, Ing. 960,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200208 Kúpna zmluva v rámci DNS "Licencie" k výzve "Nákup softvérových licencii" - Licencie Microsoft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 303 685,20 € 30.08.2022 31.03.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200324 Routre s príslušenstvom - 179 984,00 € bez dhp, 215 980,80 € s dph Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 215 980,80 € 30.08.2022 08.01.2023 31.08.2022 Zmluva
028624090521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kavecká Anna 0,88 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
028624073919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janoštiak Ján, Ing. 2,11 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
MAGTS2200321 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Centra opätovného použitia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 626 745,60 € 26.08.2022 30.09.2025 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200322 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 za účelom vybudovania detského ihriska Pečnianska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
0000738 Dodatok č. 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blažičeková Iveta 3 672,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286505592200 Uzatvorená dňa 26.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,RD Búdková" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21585/1 v k.ú. Staré Mesto, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bavorský Peter, Ing. 92,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200305 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/006/2022 (GV Prevencia) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200307 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
098505482200 Nájomná zmluva k bytu, Pavol Beňuš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňuš Pavol Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 26.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505542200 Nájomná zmluva k bytu, Oľga Šimunová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimunová Oľga Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505522200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Popovičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505532200 Nájomná zmluva k bytu, Veržine Šamirjan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šamirjan Veržine 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
048804772200 Kúpnou zmluvou bol do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich prevedený pozemok C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3 - ostatná plocha vo výmere 43 m2, LV č. 3758. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poltársky Peter 8 525,18 € 26.08.2022 12.07.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGDG2200016 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu " NEXT 2022: medzinárodný festival súčasnej hudby" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atrakt art - združenie pre aktuálne um 36066273 30 000,00 € 25.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200320 Dodatok č. 2 k rámcovej dohode MAGTS2200133 o poskytovaní právnych služieb 30.03.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 12 000,00 € 25.08.2022 31.12.2023 31.08.2022 Zmluva
028624113721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kordošová Eva,Ing. 3,10 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028634099720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mrkvicová Gabriela 533,27 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200332 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení odťahovej služby zo dňa 29.01.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2023 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200333 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »