Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2400046 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o spolupráci č. MAGBO1800004, v znení dodatku č. 1 (MAGBO2200038) zo dňa 11.08.2022 pri realizácii stavby „Polyfunkčný komplex Klingerka“ zo spoločnosti Wayden, s. r. o. na spoločnosť Kalos, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Zmluva
MAGDG2400016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na Zariadenie opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO v sume 38 102,13 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 38 102,13 € 08.04.2024 30.04.2024 11.04.2024 Zmluva
MAGDG2400062 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Diakonické sociálne centrum Élim n.o. vo výške 1 200,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Diakonické sociálne centrum Élim n.o. 31908578 1 200,00 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400064 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ vo výške 2 604,78 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o. 45731420 2 604,78 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400066 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre PROVIDENTIA vo výške 14 196,75 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROVIDENTIA 42156050 14 196,75 € 08.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
028634147023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gratzl Jozef, Ing. 500,03 € 08.04.2024 17.04.2024 Zmluva
028634150923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schätzel Renata 401,22 € 08.04.2024 17.04.2024 Zmluva
MAGDG2400063 Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre Komunita Kráľovnej pokoja vo výške 1 400,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunita Kráľovnej pokoja 34003681 1 400,00 € 06.04.2024 31.12.2024 17.04.2024 Zmluva
286502302400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty na pozemku registra C-KN parc.č. 5447 a registra E-KN parc.č. 9-489/1 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karasová Zuzana 47,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Zmluva
Dohoda o ukončení 286500972300/0099 Dohoda o ukončení zmluvy z dôvodu nerealizovania inžinierskch sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Suchár Peter 175,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Zmluva
MAGTS2400096 Zmluva č. PZ002000350374_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte domu na Hrobákovej 1634/3. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 05.04.2024 31.12.2024 08.04.2024 Zmluva
572/2024 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYL1-73-87 zo dňa 17.01.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 91 715,95 € 05.04.2024 08.04.2024 Zmluva
921106824 Zmluva o ubytovaní v Ubytovni Fortuna do 30.6.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Granec Marek 580,00 € 05.04.2024 30.06.2024 09.04.2024 Zmluva
288802812301 Predmetom je doplnenie zaťažených a oprávnených nehnuteľností do Zmluvy o zriadení vecného bremena a doplnenie osvedčenia o oprávnení Williama C. Sandsa na podpis listín súvisiacich so zriadením vecného bremena. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 05.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGBO2400048 Licenčný zmluva kde predmetom zmluvy je záväzok Autorov, ktorí spoločnou vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvorili Vizuálnu identitu pre prevádzku verejnej lekárne s názvom ,,Lekáreň u Salvatora“ udeliť Nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nice Guy s. r. o. 51232669 0,00 € 05.04.2024 04.04.2050 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400072 Predmetom zmluvy je dodanie vybavenia do Youth HUB-u na Štefánikovej 39. Zmluva ja Výsledkom VO realizovaného cez DNS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 4 644,60 € 05.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400088 Predmetom zmluvy je dodanie výpočtovej techniky do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Zmluva je výsledkom VO. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 4 875,24 € 05.04.2024 15.04.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400075 Dodatok č. 1, č. MAGTS2400075 k Rámcovej dohode č. MAGTS2200177 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 0,00 € 05.04.2024 08.06.2026 10.04.2024 Zmluva
MAGDG2400060 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby vo výške 2 393,53 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 393,53 € 05.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
058801682400 kúpa pozemku 3184/129, 3193/24, 1234/190 s vecným bremenom, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kitková Michaela 178 800,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Zmluva
MAGTS2400076 Kúpna zmluva - nákup VT pre MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 25 217,28 € 04.04.2024 20.03.2024 04.04.2024 Zmluva
MAGTS2400010 Zmluva na službu platby parkovného formou SMS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 246 900,00 € 04.04.2024 01.04.2024 05.04.2024 Zmluva
058801412400 kúpa pozemku v podiele 1/11 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernát Peter 9 100,00 € 04.04.2024 05.04.2024 Zmluva
362024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 36/2024 MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o. Rozhovor s novozvoleným prezidentom Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 1 600,00 € 04.04.2024 11.04.2024 06.04.2024 Zmluva
248802112400 Zmluva č. 248802112400 o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Podunajské Biskupice, Zdravotné stredisko Učiteľská, Kultúrny dom VESNA, Kultúrny dom VETVÁR a pozemky CKN parc. č. 543/5, 576/3, 583/5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Zmluva
9190457232 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janková Sandra 1 424,00 € 03.04.2024 31.12.2024 03.04.2024 Zmluva
286502202400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom + pergola“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1921 v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrba Martin 35,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Zmluva
919046524 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany do 31.01.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csóková Monika 937,60 € 03.04.2024 31.01.2025 03.04.2024 Zmluva
919046624 Zmluva o ubytovaní do 30.06.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ružičková Ivana 512,26 € 03.04.2024 30.06.2024 03.04.2024 Zmluva
288800552400/0099 Predmetom je zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 9193/16,18,19,116,384,486,487 k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 3220 a 3109 v spoločnom rozsahu 2 574 m2, pre účely stavby „Activity Park“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 47 389,74 € 03.04.2024 04.04.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »