Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2400084 Zmluva o postúpení práv a povinností a o spolupráci pri realizácii križovatky Kopčianska Sever - Nová Bratská medzi HLM, Nesto Sever Land Development, s.r.o. a Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nesto Sever Land Development, s.r.o. 50645285 0,00 € 09.07.2024 31.12.2030 12.07.2024 Zmluva
MAGBO2400083 Zmluva o prevode vlastníckeho práva, prechode práv a povinností a sublicenčná zmluvy k zmluve o spolupráci č. MAGBO2400062 pri stavbe „Bytové domy a rodinné domy – Strmý vŕšok“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZB Invest s.r.o. 53332091 0,00 € 09.07.2024 30.12.2024 13.07.2024 Zmluva
MAGDG2400244 BOB n.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o. 36077780 100 000,00 € 09.07.2024 09.07.2024 19.07.2024 Zmluva
992024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 99/2024 Salentus Pro Kft. Nakrúcanie historického dokumentu Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Salentus Pro Kft. nezadané 100,00 € 08.07.2024 15.07.2024 11.07.2024 Zmluva
9190447225 Zmena úhrady v zmysle platného štatútu ubytovne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rafaelová Klaudia 245,00 € 08.07.2024 30.06.2025 08.07.2024 Zmluva
058803752400 Zmluva č. 05 88 0375 24 00 o bezodplatnom prevode SO 17 Verejné osvetlenie - Logistický areál DOAS v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 D O A S, a.s. 31373917 0,00 € 08.07.2024 09.07.2024 Zmluva
118804112400 Predmetom protokolu je zverenie nehnuteľností do správy Komunálneho podniku Bratislavy, skrátene KPB, a to stavba so súpisným č. 3949 (Mlynská dolina 49), stavba so súpisným č. 3951 (Mlynská dolina 47), pozemky registra „C“ KN, parc. č. 2052/1, parc. č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 0,00 € 08.07.2024 10.07.2024 Zmluva
288803792400/0099 Predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia, vybudovania, užívania, správy, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia elektrickej prípojky ku stavbe Draždákova horáreň v Petržalke, na časti parc. č. 930, k. ú. Petržalka, v rozsa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 540,00 € 08.07.2024 10.07.2024 Zmluva
DDONM220000852 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve a Zmluve o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy, predmetom ktorého je prechod práv a povinností pôvodného nájomcu Alcech, spol. s r.o. vyplývajúce z Nájomnej zmluvy a Zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy a z Dodatku č. 1 na Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici 30781035 0,00 € 08.07.2024 10.07.2024 Zmluva
028624181423012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fábryová Jana, Mgr. 2,79 € 08.07.2024 11.07.2024 Zmluva
288803182400/0099 Predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB je zriadenie VB na pozemkoch, registra „C“ KN parc. č. 535/12 a parc. č. 545/3, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve hlavného mesta v prospech oprávneného z VB, VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 8 625,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Zmluva
982024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 98/2024 Viva Musica! agency s.r.o. Viva Musica! festival - Indi Stivín & Collegium Stivinum (CZ) Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 500,00 € 06.07.2024 06.07.2024 Zmluva
286503322400/0099 Zriadenie VB za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "RD Vtáčnik", k.ú. Vinohrady, C-KN p.č. 22301 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Savka Andrej, Ing. 336,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Zmluva
MAGTS2400196 ZoD - vytvorenie ilustrácií a návrh vizuálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galdík Ivan 500,00 € 04.07.2024 31.07.2024 04.07.2024 Zmluva
286503422400/0099 Zriadenie VB za účelom uloženia SO 21 Vodovodná prípojka, rekonštrukcia, SO 22 Kanalizačná prípojka, rekonštrukcia, SO 25 Plynová prípojka, rekonštrukcia k stavbe "Dom na Malom trhu, Bratislava", k.ú. Staré Mesto, C_KN p.č. 21863/2, 21846/4,5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L.B., s.r.o. 34120602 934,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Zmluva
028639355023022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Choma Gabriela, Ing. 1 379,40 € 04.07.2024 04.07.2024 Zmluva
028639402623023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fialová Júlia 2 837,18 € 04.07.2024 04.07.2024 Zmluva
028639407423023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kurina Vladimír 2 837,18 € 04.07.2024 04.07.2024 Zmluva
922024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 92/2024 OZ Galéria drôtu 10. ročník drotárskej výstavy Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GALÉRIA DRÔTU 51824566 400,00 € 04.07.2024 08.07.2024 Zmluva
921107224 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 30.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Markusová Patrícia 734,10 € 04.07.2024 30.09.2024 09.07.2024 Zmluva
MAGBO2400063 Adopcia zelene - zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 All4Net s.r.o. 36654965 0,00 € 04.07.2024 11.07.2027 10.07.2024 Zmluva
028639366323022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93662_93663_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AK TRADING s.r.o. 35688394 3 879,63 € 04.07.2024 11.07.2024 Zmluva
028624177323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Egnerová Anna,MUDr 1,53 € 04.07.2024 11.07.2024 Zmluva
028624183123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Novoveský Igor, Ing. 2,49 € 04.07.2024 11.07.2024 Zmluva
942024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 94/2024 Petra Uhlíková Svadba Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhlíková Petra 300,00 € 04.07.2024 11.07.2024 12.07.2024 Zmluva
972024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 97/2024 Khaled Raddawi Svadba Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Raddawi Khaled 300,00 € 04.07.2024 11.07.2024 12.07.2024 Zmluva
286504342400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504342400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Jantár 129/130", na pozemku reg. E-KN parc. č. 59/1, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balúchová Alžbeta, Mgr. 537,98 € 03.07.2024 03.07.2024 Zmluva
286503532400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecého bremena a prevzatí záväzku č. 286503532400/0099 uzatvorená za účelom uložennia inžinierskych sietí k stavbe "Dopravné napojenie a technická infraštruktúra pre 3 RD na Sovej ulici v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benetin Juraj, Ing.arch. 24,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Zmluva
286503542400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503542400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Dopravné napojenie a technická infraštruktúra pre 3 RD na Sovej ulici v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benetin Juraj, Ing.arch. 207,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Zmluva
286504032400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504032400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Nebytová budova Laurinská 14, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Druhá staromestská, s.r.o. 35712813 964,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »