Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
1862023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 186/2023 FLORA TOUR spol s r.o. Koncert pre zahraničných turistov - Impression Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLORA TOUR spol. s.r.o. 17317363 800,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
1972023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 197/2023 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Kaplnky s krátkym hudobným programom Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000004 Dodatok č. 1 k zmluve č. 001-NNB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000005 Dodatok č. 1 k zmluve č. 013-PRB/2023 o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
SNBZPD000006 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0014-PRB/2023 o poskytovaní dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 0,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Zmluva
1892023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 189/2023 PQ - súbor pre komornú hudbu, o.z. Koncert Slovenského kvarteta a Pavol Mucha - tenor Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PQ - súbor pre komornú hudbu 42134056 450,00 € 01.12.2023 02.12.2023 Zmluva
286506912300/0099/1 Dodatok č. 1k ZoBZoZVB 286506912300/0099 uzatvorený za účelom zmeny inžinierskych sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Maduda Martin 0,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Zmluva
MAGTS2300315 Zmluva na dodanie 2ks prístupov pre terminály k bezhotovostným úhradám v parkomate na Nám. Franza Liszta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tatra banka, a.s. 00686930 0,00 € 30.11.2023 31.12.2024 30.11.2023 Zmluva
MAGTS2300350 Poistná zmluva na letecké poistenie - poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla (dronu) na dobu 01.12.2023 - 30.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 45534306 292,30 € 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2023 Zmluva
098501861903 Dodaok k nájomnej zmluve k bytu; Nájomca: Renika Machatová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Machatová Renika 665,64 € 30.11.2023 30.11.2023 Zmluva
1962023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 196/2023 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Kaplnky s krátkym hudobným programom Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Zmluva
MAGTS2300333 Dodávka el. eneregie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 503 902,95 € 30.11.2023 31.12.2024 01.12.2023 Zmluva
286507572300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a dažďovej kanalizácie na pozemku registra C-KN parc.č. 2776/2 v k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CTPark Bratislava, spol. s r.o. 47251743 2 328,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Zmluva
286507582300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky teplovodu na pozemklu regiostra C-KN parc.č. 22185 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GALLENARIUM s.r.o. 50283294 154,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Zmluva
286507622300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 20780/31, 2070/37, 4212/1 v kú. Vajnory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STK Property, s. r. o. 53923677 3 005,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Zmluva
MAGTS2300373 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300373 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 27 417,55 € 29.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
MAGTS2300348 Zmluva o združenej dodávke elektiky pre Hlavné mesto SR BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 4 547 756,97 € 29.11.2023 31.12.2024 30.11.2023 Zmluva
098507792300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Dominika Šarkányová, Richard Válek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šárkányová Dominika 569,16 € 29.11.2023 01.12.2023 Zmluva
919046123 Zmluva o ubytovaní do 29.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miháliková Martina 408,00 € 28.11.2023 29.02.2024 28.11.2023 Zmluva
1812023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 181/2023 BLUE DANUBE TOURS. s r.o. Prehliadka Galérie s welcome drinkom pre zahraničných turistov Predsálie Zrkadlovej siene a Galérie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 200,00 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
1832023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 183/2023 Nadácia Integra Benefičný koncert Nadácie Integra Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia INTEGRA 31747493 550,00 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028639352423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Časnochová Elena, MUDr. 1 434,12 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028639358623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Novanský Peter,Ing. 1 978,64 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028639350723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balajová Edita 1 434,12 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028634153021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašpar Samuel, Mgr. 850,09 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028634152022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mondoková Beáta 283,92 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGTS2300335 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300335 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 6 008,16 € 28.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
MAGTS2300336 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 257 999,99 € 28.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »