Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634164422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Belej Samuel 630,76 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634165423014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RABINA Daniel, Bc. 593,86 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634160823014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šaradín Imrich 569,84 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624166523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hodoval Ľubomír 1,30 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
172024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 17/2024 Spoločnosť priateľov dobrej hudby Saxophobia Bratislava 2024 - Galakoncert Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť priateľov dobrej hudby 42126959 425,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Zmluva
286501542400/0099 Zmluva uzatvorená ua účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č.2013 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VI GROUP Bývanie pod lesom, s.r.o. 53794524 5 295,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
286501292400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501292400/0099 uzatvorená za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný dom, Čajakova 29-Smrečianska 29, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OC PLUS s. r. o. 46889655 736,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
286501652400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501652400/0099 uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe "Kultúrne stredisko a knižnica Žarnovická-Rača" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 101,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
028639364523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Daubner Jozef, Mgr. 1 343,22 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
286501232400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501232400/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky NTL plynovodu k rodinnému domu, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 568/3 a reg. E-KN parc. č. 22338, k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nagy Ladislav 20,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
286507382300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507382300/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky plynovodu k stavbe "prestavba a modernizácia rodinného domu" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 250/1, 251, k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stašová Mária 145,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
286507142300/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507142300, uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, Novostavba adm. budovy THE MILL, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Mill I s. r. o. 50340018 0,00 € 26.02.2024 26.02.2024 Zmluva
MAGTS2400059 Rámcová doohoda - UX UI Dizajn Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ui 42 spol. s.r.o. 35713003 43 200,00 € 26.02.2024 27.02.2026 27.02.2024 Zmluva
028624161221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mrláková Katarína 2,83 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634162221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_41622_41623_21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hulanský Ladislav 850,62 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634164022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Ivana 514,51 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624164122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Janka 2,10 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624164722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pristašová Ľubica 1,71 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624165023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kunštek Ján 2,10 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634160923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Plachý Jozef, RNDr., PhD. 1 093,80 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634124622014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šlacer Ľubomír 572,59 € 26.02.2024 28.02.2024 Zmluva
142024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 14/2024 ARTEM o.z. Výstava - Marián Prešnajder Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTEM, občianske združenie 30867894 300,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Zmluva
028639364423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mišíková Katarína,Mgr.PhD. 1 434,12 € 23.02.2024 26.02.2024 Zmluva
028639362623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICIAN Emil,Ing. 1 445,59 € 23.02.2024 26.02.2024 Zmluva
088300052400 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0005 24 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č.1244. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ÚDRŽBA DOMOV s.r.o. 35898861 1,00 € 23.02.2024 27.02.2024 Zmluva
028624163121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Majerík Henrich,Ing. 1,36 € 23.02.2024 28.02.2024 Zmluva
MAGDG2400009 Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TENENET o.z. 42255015 25 312,50 € 22.02.2024 31.12.2024 22.02.2024 Zmluva
048800832400 Kúpna zmluva č. 04 88 0083 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/346 a parc. č. 5018/347. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelinková Oľga 4 680,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Zmluva
048800822400 Kúpna zmluva č. 04 88 0082 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/345 – záhrada vo výmere 11 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Buchel Peter 1 980,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Zmluva
MAGBO2400018 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí sublicencie k používaniu časti projektovej dokumentácie z DSP vypracovanej pre projekt MET-RR, a to konkrétne k používaniu koordinačnej situácii a priečnym rezom v úseku Líš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 0,00 € 22.02.2024 21.02.2027 26.02.2024 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »