Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200353 Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGBO2200061 Dodatok č. 1 k memorandu (projekt dostupného bývania) - prizvanie ďalších partnerov (MVO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200055 Zmluva o spolupráci s organizáciou Odyseus, o.z. - dostupné bývanie rozširovenie (dodatok k memorandu č. 1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odyseus, s. r. o. 44824521 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
2522D20008 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mravčáková Michaela 0,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Zmluva
038804472200 Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb 42267145 15 457,53 € 19.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200350 Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 054 016,00 € 19.09.2022 30.09.2024 21.09.2022 Zmluva
028634096020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filová Karin 281,53 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634128422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Štefan,Ing. 850,09 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624070419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lánghová Zuzana,Mgr. 0,75 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634036719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Roman, Ing. 784,06 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634111121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fehér Pavel 522,23 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634122722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gieciová Lucia 818,68 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634118122014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Michal 869,20 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
286505072200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505072200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístupová cesta k rodinným domom" a "2 rodinné domy", na pozemku reg. C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DomBytDevelopment, s.r.o. 36831026 24,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
2522D20007 finančný dar vo výške 50.000,- EUR na Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
048805152200 Kúpna zmluva č. 04 88 0515 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/17 a parc. č. 12932/18. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. 17318645 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805282200 Kúpna zmluva č. 04 88 0528 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/19 a parc. č. 12932/20. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hušková Silvia, Mgr. 11 880,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
048805292200 Kúpna zmluva č. 04 88 0529 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hnáta Róbert 7 260,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
MAGTS2200355 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tóth Milan 150,00 € 14.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 Zmluva
MAGTS2200356 Predmetom zmluvy je dodanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii hygienického zariadenia na kuchynku. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krobot Jaromír 1 100,00 € 14.09.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva
028634121122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zetocha Claudiu,Ing. 903,54 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horná Zdenka 2,39 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634114722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streďanský Martin, Ing. 261,75 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634105220014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rácz Dušan 363,97 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
078304952200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o výmere 151,60 m2 v budove súpisné číslo 419 na Bielej ulici 6, postavenej na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 21 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 4 876,80 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
078305002200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m? v stavbe súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň u Salvatora, n.o. 54675812 17 694,60 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
088304322200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 50 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na LV č. 5310, účel nájmu vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovské bratislavské družstvo 35803843 15,00 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
028624088220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chlouba Pavel,Ing. 0,96 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »