Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9190459231 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 29.02.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papšíková Michaela 408,00 € 06.11.2023 29.02.2024 07.11.2023 Zmluva
028620620505012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Borároš Jozef 1,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028634147222014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wuksta Marián 588,17 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028639353623022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GAVULA Gabriel, Ing. 1 432,35 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028639355423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janeková Zuzana, Ing. 1 434,12 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028639354523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Heinzová Mária,Mgr. 1 396,17 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028639355723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kamencová Zuzana, Mgr. 1 471,18 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028639365023022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vedrödy Egon, Ing., PhDr. 15 136,39 € 06.11.2023 08.11.2023 Zmluva
288803632301 Predmetom dodatku je doplnenie oprávnených a zaťažených pozemkov, ku ktorým sa zriaďuje vecné bremeno právo stavby SO 502.01 Trafostanica TS1 so súpis. č. 4054, k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská energetika, a.s. 46768548 0,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Zmluva
1702023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 170/2023 Juraj Zámečník Svadobný obrad Zrkadlová sieň a Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zámečník Juraj 300,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Zmluva
286506482300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN distribučného rozvodu k drobnej stavbe "Sociálne zariadenie vodičov MHD Slávičie údolie", k.ú. Karlova Ves, pozemok reg. E-KN p.č. 20609 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 300,80 € 06.11.2023 10.11.2023 Zmluva
MAGDG2300290 Dodatok č.1 k Zmluve o vyplatení FPP vo výške 12 000,- eur za II. polrok 2023 pre neverejného poskytovateľa Domov pre seniorv Golden Age,o.z. v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 37848836 12 000,00 € 06.11.2023 31.12.2023 10.11.2023 Zmluva
286507302300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia teplovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2875/1, 2875/75 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račany Bianco 3, s.r.o. 53033230 1 005,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Zmluva
286506342300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky a VN prípojky k stavbe "REZIDENCIA MIEROVÁ, k.ú. Ružinov, pozemky reg. C-KN p.č. 15556/44, 34, p.č. 4075/83, reg. E-KN p.č. 374/100, p.č. 377/101, p.č. 15554/100, 200 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RED_DUBY s. r. o. 51255162 7 495,50 € 03.11.2023 03.11.2023 Zmluva
MAGTS2300314 Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu parkovného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 11 998,80 € 03.11.2023 31.12.2023 03.11.2023 Zmluva
MAGSP2300049 PS Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 -1 311,90 € 03.11.2023 02.11.2023 03.11.2023 Zmluva
MAGBO2300117 Predmetom zmluvy je záväzok organizácií KOLO a MsP poskytovať si navzájom súčinnosť podľa zmluvy a spolupracovať podľa podmienok uvedených v zmluve a vytvoriť tým podmienky na predchádzanie vzniku odpadu, napríklad aj prostredníctvom opätovného použitia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOLO n.o. 53250133 0,00 € 03.11.2023 02.11.2024 07.11.2023 Zmluva
MAGSP2300043 stavebné práce - Rekonštrukcia podhľadu na plavárni Pasienky. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XENEX, s.r.o. 36416291 527 164,82 € 03.11.2023 31.12.2023 07.11.2023 Zmluva
MAGTS2300325 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300325 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 3 528,40 € 03.11.2023 14.04.2024 10.11.2023 Zmluva
MAGTS2300304 Interiérové vybavenie MUH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NABIMEX, s.r.o. 36022331 10 974,84 € 02.11.2023 31.10.2023 02.11.2023 Zmluva
028639353323022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dubai Marián, Ing. 1 458,83 € 02.11.2023 07.11.2023 Zmluva
028639355323022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištoková Iveta,Ing. 1 434,12 € 02.11.2023 07.11.2023 Zmluva
028634152121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hájková Marta, MUDr. 1 340,45 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028624152422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Macková Mária 0,94 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028624152522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Goldbergerová Leonila, Ing. 1,27 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028634153723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Maderičová Barbora, Mgr. 261,45 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028634151023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GACÍK-REPČÍKOVÁ Helena 331,46 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028634152923014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalík Miroslav 584,02 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
028623745114012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mešková Hradská Katarína, Dr. 1,29 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
1732023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 173/2023 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Galérie s welcome drinkom pre zahraničných turistov Predsálie Zrkadlovej siene a Galérie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 300,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »