Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203882 Grafické služby - Koncepcia rozvoja kultúry 2030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimovičová Eva 5 250,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Objednávka
OTS2204780 Objednávame si u vás vytvorenie videa o novom parkovacom systéme v posunkovom jazyku. Rozsah 30 hodín, cena za 1 hod./20 eur. Cena neprekročí 600,00 EUR (dodávateľ nie je platiteľ DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotulová Lucia 600,00 € 21.10.2022 21.10.2022 Objednávka
OTS2204935 Aktualizácia vedenia a pasportizácie existujúcej siete cyklistických komunikácii na území Bratislavy v prostredí ArcGis online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Durdovanský Tomáš, Ing. 4 500,00 € 14.11.2022 14.11.2022 Objednávka
OTS2205448 Muchovo námestie - aktualizácia znaleckého posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karel Ján, Ing., PhD. 500,00 € 09.12.2022 09.12.2022 Objednávka
OTS2301666 Dary a ceny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cipárová Vilma, Mgr. 400,00 € 13.04.2023 13.04.2023 Objednávka
OTS2304419 Objednávka znaleckého posudku na ocenenie 26 umeleckých diel vo verejnom priestore v celkovej sume 2 600,00 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kiss-Szemán Zsófia, Mgr. 2 600,00 € 05.10.2023 05.10.2023 Objednávka
OTS2304935 Objednávame si u Vás plátenné tašky s konkrétnou potlačou pre účely propagácie podujatia "Bratislavská učiteľská konferencia". Maximálna cena objednávky je 862 eur s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Malina Martin 862,00 € 27.10.2023 31.10.2023 Objednávka
OTS2400425 Znalecký úkon - stanovenie finančnej protihodnoty základného kameňa Pamätníka slovneského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v sume 100,00 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kiss-Szemán Zsófia, Mgr. 100,00 € 19.01.2024 19.01.2024 Objednávka
OTS2400792 prednášky v oblasti BOZP a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šilhár Branislav 120,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
OTS2401287 Dary a ceny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cipárová Vilma, Mgr. 1 400,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Objednávka
OTS2401403 hodnota znalca - zbraň 247ks + 231 zásobník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Franzen Ján Ing. 1 500,00 € 19.03.2024 19.03.2024 Objednávka
OTS2401504 Dary a ceny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cipárová Vilma, Mgr. 200,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Objednávka
OTS2401812 Vypracovanie ZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pecníková Jana, Ing.Mgr. 400,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Objednávka
OTS2401890 Vypracovanie ZP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Niko Igor 540,00 € 25.04.2024 25.04.2024 Objednávka
OTS2203147 Poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu. SLSP, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 78,00 € 29.06.2022 05.07.2022 Objednávka
OSP2200496 Ing. Jozef Nemec Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY POD 00156752 9 028,00 € 19.07.2022 19.07.2022 Objednávka
OTS2204600 Železná studnička - monitoring + batymetria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 3 345,60 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
OTS2300172 výkon TBD protipovodňové opatrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 4 046,40 € 09.02.2023 09.02.2023 Objednávka
OTS2303510 TBD protipovodňová Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 4 046,40 € 07.08.2023 08.08.2023 Objednávka
OTS2301141 Vypracovanie focus štúdie modelovania rizika mikrobiálnych prípravkov Vectobag G a Vectobac WG na ochranu rastlín pre podzemnú a povrchovú vodu a pôdu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850 2 220,00 € 06.03.2023 06.03.2023 Objednávka
OTS2204124 Poskytovanie prístupu k službe API SHMU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 648,00 € 20.09.2022 20.09.2022 Objednávka
OTS2300880 V zmysle cenovej ponuky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 804,00 € 02.03.2023 02.03.2023 Objednávka
OTS2303298 Objednávka dát o energetickom vstupe a o spotrebe palív na účely SECAP - SHMÚ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 1 800,00 € 17.07.2023 17.07.2023 Objednávka
OTS2304518 Poskytovanie prístupu k službe API SHMU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 648,00 € 16.10.2023 16.10.2023 Objednávka
OTS2401111 V zmysle cenovej ponuky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 804,00 € 28.02.2024 28.02.2024 Objednávka
OTS2401508 Prenájom priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská národná galéria 00164712 1 080,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Objednávka
OTS2401747 Prenájom priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská národná galéria 00164712 1 080,00 € 16.04.2024 16.04.2024 Objednávka
OTS2301003 Múzeum 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 01.03.2023 01.03.2023 Objednávka
OTS2401308 MÚZEUM 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 12.03.2024 12.03.2024 Objednávka
OTS2401178 Prenajom ladovej plochy 1.polrok 2024, 3168,06 Eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 3 168,06 € 04.03.2024 04.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »