Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mest

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088816480204 dodatok č. 4 k k nájomnej zmluve č. 08 88 1648 02 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Zmluva
1240002249 prevádzkové náklady za IV.Q.2023 (01.10.-31.12.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 205,84 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
12/2024/2337 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule padlým obyvateľom Karlovej Vsi počas SNP na Molecovej ulici v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2 721,55 € 06.05.2024 31.12.2024 10.05.2024 Zmluva
13/2024/2337 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule Violy Valachovej na Tobruckej ulici v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 06.05.2024 31.12.2024 10.05.2024 Zmluva
662024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 66/2024 MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave Porada spojená s oceňovaním príslušníkov Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Zrkadlová sieň, Predsálie ZS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 400,00 € 20.05.2024 27.05.2024 23.05.2024 Zmluva
1240004072 prevádzkové náklady 01-03/2024, HS Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 647,31 € 29.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1230001789 prevádzkové náklady za IV.Q.2022 (01.10.-31.12.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 859,44 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
752023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 075/2023 MV SR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Porada spojená s oceňovaním príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 200,00 € 15.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 Zmluva
1230003755 vyúčtovanie za rok 2022, Helena Nagyová,Hálkova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1 067,45 € 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230003756 vyúčtovanie za rok 2022, Milan Nagy,Hálkova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1 186,79 € 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
1230004485 prevádzkové náklady za I.Q.2023 (01.01.-31.03.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 23 872,23 € 14.06.2023 16.06.2023 Faktúra
OKPZVH000001 Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu MV SR na 2. časť druhej etapy opravy pamätníka Slavín v meste Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7 093,15 € 12.07.2023 25.07.2023 Zmluva
OKPZVH000002 Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu MV SR na Pamätnú tabuľu na nemocnicu Sovietskej armády v meste Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2 000,00 € 12.07.2023 25.07.2023 Zmluva
1230006635 prevádzkové náklady za II.Q.2023 (01.04.-30.06.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 9 143,75 € 25.08.2023 19.09.2023 Faktúra
MAGBO2300084 Predmetom dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán a vzájomná spolupráca medzi zmluvnými stranami pri zabezpečovaní a vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s ochranou života, zdravia, majetku a životného prostredia, poskytovaním pomoci v t Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 10.08.2023 09.08.2026 20.09.2023 Zmluva
038801262300 Zámenná zmluva č. 03 88 0126 23 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v Bratislave v katastrálnom území Staré Mesto, Vinohrady, Nové Mesto a Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 114 000,00 € 04.07.2023 06.11.2023 Zmluva
1230008774 prevádzkové náklady za III.Q.2023 (01.07.-30.09.2023) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 3 913,38 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
1220005611 prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4 759,48 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220006398 prevádzkové náklady za II.Q.2022 (01.04.-30.06.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4 684,19 € 05.08.2022 23.08.2022 Faktúra
286506282200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506282200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO 701 Preložka plynovodu k stavbe "REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU ŠPOROVÉHO CENTRA POLÍCIE", na pozemkoch reg. E-KN v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 223,00 € 14.10.2022 14.10.2022 Zmluva
1 2 »