Galéria mesta Bratislavy


Informácie
  • Názov: Galéria mesta Bratislavy
  • IČO: 00179752
  • Adresa: Františkánske nám 416/11, 81535 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2401055 Prenájom priestorov v Mirbachovom paláci a produkcia sprievodných podujatí na Bratislavské kultúrne fórum dňa 18.03.2024 v celkovej sume 3013,91 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 3 014,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Objednávka
MAGBO2400028 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 14.03.2024 30.04.2026 18.03.2024 Zmluva
118802192301 Dodatok č. 11 88 0219 23 01 k Protokolu o zverení majetku HM SR BA do správy príspevkovej organizácií Galéria mesta Bratislavy týkajúci sa stavby súp. č. 6803, k. ú. DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Zmluva
1240002193 Prenájom prestorov v Mirbachovom plaláci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 3 014,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
OTS2301401 Objednávame si u Vás prenájom priestoru prízemia Mirbachovho paláca -ateliér. Termín: 24. 3. od 8:00 -15:00 hod, t.j. 7 hod. Technické špecifikácie: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 390,00 € 17.03.2023 17.03.2023 Objednávka
1230002101 prenájom atelier MP 24.3.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 390,00 € 27.03.2023 06.04.2023 Faktúra
118801462300 Dodatok k protokolu za účelom uvedenia hodnoty technického zhodnotenia - Mirbachov palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 28.03.2023 11.04.2023 Zmluva
118801472300 Dodatok k protokolu za účelom uvedenia hodnoty technického zhodnotenia - Pálffyho palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 28.03.2023 11.04.2023 Zmluva
OTS2301731 Objednávame si u Vás prenájom priestoru prízemia Mirbachovho paláca -ateliér. Termín: 12.4. od 12:30 -17:00 hod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 180,00 € 11.04.2023 17.04.2023 Objednávka
OTS2302016 Objednávame si u Vás zabezpečenie priestoru GMB- Ateliér pre workshop Magistrátu dňa 27.4.2023 od 7:30-13:00 v hodnote 390 € vrátane DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 390,00 € 24.04.2023 24.04.2023 Objednávka
1230002769 prenájom priestoru prízemia Mirbachovho paláca -ateliér Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 180,00 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
1230003122 prenájom priestorov atelier MP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 390,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Faktúra
MAGBO2300035 Bezodplatné zapožičanie tabletov na komunikáciu úradu s občanmi a občiankami so sluchovým postihnutím cez službu online tlmočenia v posunkovom jazyku a prepisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 21.04.2023 30.09.2026 26.05.2023 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200388 Zmluva o výpožičke diela č.01/2022/04, MAGTS2200388 o požičaní výtvarného diela v počte 149 ks na účely výzdoby reprezentačných a administratívnych priestorov Primaciálneho paláca a Novej radnice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 12.10.2022 31.12.2026 13.10.2022 Zmluva