Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť


Informácie
  • Názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  • IČO: 00492736
  • Adresa: Olejkárska 1, 81452 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230011520 preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.4.2023 do 31.8.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 383,08 € 16.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1230011547 storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 -1 383,08 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1230011548 preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.9.2023 do 30.11.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1230011549 storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 -1 000,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
286506542300/1 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky, vodomernej šachty k drobnej stavbe "Sociálne zariadenie vodičov MHD Slávičie údolie", k.ú. Karlova Ves, C-KN p.č. 2985/2, 2989/1, E-KN p.č. 20609 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Zmluva
OTS2400724 Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 800,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
286501992400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501992400/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky NN prípojky k stavbe "Zastávka Krížna, Karadžičova ul. Smer Šancova", na pozemkohc reg. C-KN parc. č. 10450/44, 10444/2, 21329/1, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 191,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
MAGBO2400035 Zmluva o poskytovaní služby. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 28.02.2024 31.12.2030 18.03.2024 Zmluva
OTS2401419 Kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 (16.3.2024) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 787,97 € 19.03.2024 19.03.2024 Objednávka
1240000496 Na základe dohody o spolupráci 0 91/2023 Vám fakturujeme za 1.1.2024- 31.3.2024 preprava zamestnancov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 01.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240002291 kyvadlová doprava - Zásadný víkend 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 787,97 € 27.03.2024 08.04.2024 Faktúra
1240003824 preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003481 vytýčenie podzemných sietí na ul. Prievozská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 174,96 € 10.05.2024 29.05.2024 Faktúra
OTS2402429 Objednávame si u Vás 1 midibus typu MIDI - Iveco Urbanway 10,5, nepravidelnú dopravu pre účely exkurzie na Devín počas XXVII. ročníka Slovenských archívnych dní v SR na deň 06.06.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 348,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka
MAGTS2200520 OHD/2023/Dodatok č. 14 - Rámcová zmluva o službách DPB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 77 100 000,00 € 11.01.2023 31.12.2023 11.01.2023 Zmluva
MAGTS2300021 Dohoda o urovnaní - dodatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 963,13 € 05.01.2023 31.12.2023 09.02.2023 Zmluva
088300691400 Dodatok č. 08 83 0069 14 13 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu o stavebné objekty v k. ú. Staré Mesto, Ružinov, Nivy a Jarovce, ktoré boli odovzdané do majetku hlavného mesta a do nájmu DPB, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 20.02.2023 22.02.2023 Zmluva
OTS2300982 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - Dopravný podnik Bratislava, akciová spol. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Objednávka
OTS2301167 preprava osôb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 350,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
MAGTS2300064 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 698,91 € 17.03.2023 31.12.2023 24.03.2023 Zmluva
1 2 3 »