Mestská časť Bratislava - Dúbravka


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  • IČO: 00603406
  • Adresa: Žatevná 2, 84102 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400076 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 50 280,87 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
286503092400/009 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka pre pitnú fontánku na ul. Nejedlého - Sekurisova", k.ú. Dúbravka, C-KN p. č. 3392, p. č. 3393 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 20,00 € 06.06.2024 06.06.2024 Zmluva
286503102400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka pre pitnú fontánku na ul. Saratovská 2/A", k.ú. Dúbravka, C-KN p.č. 3026/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 61,00 € 06.06.2024 06.06.2024 Zmluva
286503452400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k drobnej stavbe „NN prípojka pre technické zariadenie hmlovisko na ul. Saratovská 2/A“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3026/5 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 833,00 € 06.06.2024 06.06.2024 Zmluva
MAGTS2300014 Predmetom tejto Zmluvy je zadefinovanie pravidiel vzájomnej spolupráce a vzťahov Zmluvných strán pri spracovaní projektovej dokumentácie, získaní potrebných povolení a pri realizácii Nového cvičiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 0,00 € 07.02.2023 30.12.2024 08.02.2023 Zmluva
MAGDG2300229 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova a modernizácia multifunkčných ihrísk Duna a Nejedlého" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 25 500,00 € 14.08.2023 31.12.2023 16.08.2023 Zmluva
088306452300 Zmluva o nájme pozemku č. 088306452300, ktorej predmetom jenájom pozemku reg. "C" parc. č. 2907/1, k.ú. Dúbavka za účelom vybudovania KS pre MŠ Bazovského. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 1,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Zmluva
MAGTS2300344 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia nákladov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 136 362,04 € 22.11.2023 31.12.2030 22.11.2023 Zmluva
MAGDG2300342 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85 792,39 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
OPZSV00002 Dodatkom č.3 sa upravuje využitie finančných zdrojov určených na vytvorenie parkovacích kapacít pre mestské časti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 0,00 € 01.12.2023 04.12.2023 Zmluva
286503412200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku reg. C-KN p.č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
OPZSV00001 blabla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 0,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Zmluva