Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
  • IČO: 00641383
  • Adresa: Trojičné námestie 11, 82561 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č. 1 k 19/92 Dodatok č. 1 k Protokolu č. 19/92 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5442, 5441, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
Dodatok č. 1 k 24/96 Dodatok č. 1 k Protokolu č. 24/96 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 2226, 2229 a 2230 k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Zmluva
Dodatok č. 1 61/91 Dodatok č. 1 k Protokolu č. 61/91 o zverení majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - parc. č. 576/1,3 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 08.03.2024 11.03.2024 Zmluva
Dodatok č. 1 61/92 Dodatok č. 1 k Protokolu č. 61/92 o zverení majetku do správy MČ Podunajské Biskupice parc. č. 5573/2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Zmluva
118401869801 Dodatok č. 11 84 0186 98 01 k Protokolu o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5333, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118405149801 Dodatok č. 11 84 0514 98 01 k Protokolu 11 84 0514 98 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 6063/3, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118802230602 Dodatok č. 11 88 0223 06 02 k Protokolu č. 11 88 0223 06 02 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5407, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118804250001 Dodatok č. 11 88 0425 00 01 k Protokolu č. 11 88 0425 00 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5476/101 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118805399801 Dodatok č. 11 88 0539 98 01 k Protokolu č. 11 88 0539 98 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5474/05, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118805399802 Dodatok č. 11 88 0539 98 02 k Protokolu č. 11 88 0539 98 00 o zverení obecného majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5398/2 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
118807100101 Dodatok č. 11 88 0710 01 01 k Protokolu č. 11 88 0710 01 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5476/46. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Zmluva
118808380002 Dodatok č. 11 88 0838 00 02 k Protokolu č. 11 88 0838 00 00 o zverení majetku do správy MČ Podunajské Biskupice pozemok parc. č. 5476/103. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Zmluva
118817810201 Dodatok č. 11 88 1781 02 01 k Protokolu č. 11 88 1781 02 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5543 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Zmluva
118404139701 Dodatok č. 118404139701 k Protokolu č. 118404139700 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava-Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 4702, 4703 a 4711, k. ú. Podunjské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 05.12.2023 06.12.2023 Zmluva
MAGDG2300348 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 57 675,41 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2400069 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 32 050,79 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
118800162400 Protokol č. 11 88 0016 24 00 o zverení majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 1425, 1426 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
Protokol č. 119403242400 Protokol č. 119403242400 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - 7 ks lavičiek a s nimi súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Podunajské Biskupice - lavičky v hodnote 5.745,60 EUR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Zmluva
1240001113 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 940,92 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
1240001392 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 1 176,15 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
1 2 »