Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.


Informácie
  • Názov: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
  • IČO: 00681300
  • Adresa: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2400003 Zmluva o postúpení práv a povinností - berný dvor Dúbravka - OLO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 0,00 € 23.01.2024 30.12.2024 24.01.2024 Zmluva
088300082400 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0008 24 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/12. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 1,00 € 09.02.2024 09.02.2024 Zmluva
MAGOLO0001 Vrátenie časti finančných prostriedkov spočívajúcich v odmene za služby podľa Zmluvy, poskytnutých Hlavným mestom spoločnosti OLO a.s. na zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 Stavebné práce, opravárenské práce 1 085 278,06 € 12.02.2024 01.07.2024 14.02.2024 Zmluva
1230011522 spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 52 228,80 € 17.01.2024 19.02.2024 Faktúra
1240000528 Odvoz KO 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 806 793,40 € 02.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1240000967 zhodnotenie odpadu IPKZ MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 683,76 € 08.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1240000931 Fakturujeme Vám za zhodnotenie odpadu v mesiaci január 2024 - papier, lepenka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 70,68 € 07.02.2024 06.03.2024 Faktúra
OTS2401303 Kontajner na odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 552,00 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
MAGTS2400056 Zmluva o spolupráci pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 54 000,00 € 13.03.2024 30.04.2027 15.03.2024 Zmluva
OTS2401431 Kontajner na odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 564,00 € 20.03.2024 20.03.2024 Objednávka
1240001842 Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 890,40 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
1240001600 Odvoz komunálneho odpadu 02/2024, Zapojiť cez 453 45 refer 8454 v sume 430 739,42 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 806 793,40 € 05.03.2024 05.04.2024 Faktúra
OTS2401653 Kontajner na odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 564,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
OTS2401654 Kontajner na odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 564,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
OTS2401628 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 193,20 € 15.04.2024 15.04.2024 Objednávka
OTS2401753 Odvoz a zhodnotenie odpadu apríl 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 1 084,56 € 16.04.2024 16.04.2024 Objednávka
1240002631 Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Budatínska 59, 01-03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 78,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
1230011590 vyťahovanie zbernej nádoby 10-12/2023, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 78,00 € 18.01.2024 21.04.2024 Faktúra
1240001841 Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 23,52 € 11.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002217 odvoz a zhodnocovanie odpadu 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 523,92 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »