Slovenský pozemkový fond


Informácie
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
  • Adresa: Búdková 36, 81715 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04109/20222-OV-0250318/22-00 Protokol č. 04109/2022-OV-0250318/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 2835/6, 2956/16 a 20207 v k. ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 02.05.2024 Zmluva
04109/2022-OV-0250318/22-00 Protokol č. 04109/2022-OV-0250318/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 2835/6, 2956/16 a 20207 v k. ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 02.05.2024 Zmluva
00090/2023-OV-0250016/23-00 Protokol č. 00090/2023-OV-0250016/23-00 o odovzdaní pozemkov parc. č. 1460, 1461 a 1440/2 v k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Zmluva
00094/2023-OV-0250017/23-00 Prokol č. 00094/2023-OV-0250017/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 15280/1, 15284/113, 114 a nasl. v k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00395/2023-OV-0250053/23-00 Protokol č. 00395/2023-OV-0250053/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 2358/1, 2567, 3803/2 a nasl. v k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00354/2023-OV-0250047/23-00 Protokol č. 00354/2023-OV-0250047/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 5943/3,4,5 v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00286/2023-OV-0250038/23-00 Protokol č. 00286/2023-OV-0250038/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 662/200 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
00075/2023-OV-0250013/23-00 Protokol č. 00075/2023-OV-0250013/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 21740/6,12 v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Zmluva
1230008292 zriadenie vecného bremena podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 17 753,08 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008291 manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 10,00 € 17.10.2023 05.12.2023 Faktúra
02581/2022-OV-0250218/22_00 Protokol č. 02581/2022-OV-025218/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 1184/400, 1595/300 a nasl. v k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02598/2022-OV-0250221/22-00 Protokol č. 02598/2022-OV-0250221/22-00, o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obvcí, predmtom ktorého sú pozemky parc. č. 700, 1532/200 a 1533/200 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02561/2022-OV-0250214/22-00 Protokol č. 02561/2022-OV-0250214/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého je pozemok parc. č. 3232/100, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02655/2022-OV-0250226/22-00 Protokol č. 02655/2022-OV-0250226/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 389, 393, 644/3 a nasl. v k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02667/2022-OV-0250227/22-00 Protokol č. 02667/2022-OV-0250227/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 3582/2, 3583/2, 20013 a nasl. v k. ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02677/2022-OV-0250229/22-00 Protokol č. 02677/2022-OV-0250229/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 2013, 10148 a nasl. v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02564/2022-OV-0250216/22-00 Protokol č. 02564/2022-OV-0250216/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 7998 a 8129 v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02618/2022-OV-0250224/22-00 Protokol č. 02618/2022-OV-0250224/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 3119/2, 3121/2, 3130 a nasl. v k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
248807302200 Memorandom si strany upravili podmienky spolupráce pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 22.11.2022 23.11.2022 Zmluva