Železnice Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Železnice Slovenskej republiky
  • IČO: 31364501
  • Adresa: Klemensova 8, 81361 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230000202 prenájom v k.ú. Petržalka 01-06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 559,98 € 18.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1230000478 prenájom v k.ú. Staré Mesto 01-06/2023, č.zml.804096181-8-2013 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,50 € 23.01.2023 14.02.2023 Faktúra
288805362300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0536 23 00/00 99, číslo budúceho oprávneného z VB : 1-2023-ZBVB/2023 na zriad. vecného bremena práva stavby na pozemkom reg. "C" KN parc. č. 3553/55, 53, 54, podľa GP č. 2023-8/2023, k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 2 214,00 € 20.07.2023 25.07.2023 Zmluva
1230005693 prenájom v k.ú. Petržalka 07-12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 560,02 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1230005694 prenájom v k.ú. Staré Mesto 07-12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,54 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
OTS2303935 Výluka na trati Bratislava Štúrovo - M137 Bojnická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 952,61 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
OTS2303936 Vypnutie a tech. dozor M 137 Bojnická snímače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 3 059,52 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
088803162300 Nájomná zmluvač. 08 88 0316 23 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. C KN parc. č. 21306/2 - ostatná plocha vo výmere 1 823 m2, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 2 304,00 € 28.08.2023 14.09.2023 Zmluva
288800732300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 28 88 0073 23 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zriadiť vecné bremeno na pozemkoch ŽSR v k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 47 180,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Zmluva
038805892300 Predmetom je zámena pozemkov vo vlastn. HM, p. č. 3667/4,6, k.ú.Petržalka, p. č. 15096/2 a nasl. k. ú. Trnávka, za pozemky vo vlastníctve SR-ŽSR p. č. 21329/100 k.ú. Trnávka, p. č. 21229/1 k. ú. Staré Mesto, p. č. 4666/15 k. ú. Rača, p. č. 1182/5 k.ú.DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 636 249,80 € 06.09.2023 28.09.2023 Zmluva
409024423 KZ uzatvorená medzi predávajúcim - MČ Bratislava-Dúbravka (správca), hl.m. SR Bratislava (vlastník) a kupujúcim - SR Železnice Slovenskej republiky, ktorej predmetom sú pozemky nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka, reg. "C" KN, p.č. 3446/173 a p.č. 3451/11. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 95 500,00 € 11.07.2023 02.10.2023 Zmluva
1230007526 prenájom v k.ú.Nové Mesto13.9.-31.12.2023 č. zml. 804690034-2-2023-NZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 688,70 € 28.09.2023 12.10.2023 Faktúra
1230007894 vylúčenie koľaje v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 205,09 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
1230007895 technický dozor pri zahájení a ukončení výluky v úseku trate Odbočka Močiar- BA Vajnory, Most M137 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 35,99 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
1230007896 zaistenie pracoviska v úseku trate BA Hl.stanica - BA Vajnory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 917,86 € 09.10.2023 24.10.2023 Faktúra
1230009548 odpredaj pozemkov pare. číslo 21329/100 a 200 v k. ú. Trnávka, pozemkov pare. číslo 21229/1, 18, 19, 27, 3262/2, 3263/1 a 3 v k. ú. Staré Mesto, pozemkov pare. číslo 4666/15, 4784/1, 301 a 4778/4 v k. ú. Rača a pozemkov pare. číslo 1182/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 636 249,78 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1220005628 energie,upratovanie,služby 06/2022 Hlavná stanica ŽSR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 204,66 € 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
1220005945 prenájom v k.ú. Staré Mesto 07-12/2022 NZ č. 804096181-8-2013 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,54 € 20.07.2022 05.08.2022 Faktúra
MAGTS2200263 Dohoda o ukončení dohody o spolupráci č. 248801572200. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 11.07.2022 20.07.2022 08.08.2022 Zmluva
248804262200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti pri dočasnej úprave predstaničného námestia v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to až do doby realizácie víťazného návrhu projektu rozvoja ŽST Bratislava Hlavná stanica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Zmluva
1 2 »