METRO Bratislava a.s.


Informácie
  • Názov: METRO Bratislava a.s.
  • IČO: 35732881
  • Adresa: Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230011553 projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,subdodávky 12/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 35 185,22 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011557 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.1" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011558 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011559 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011560 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Lávka č.4" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 358,00 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011561 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 443,30 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011562 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Jantárová cesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 499,40 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011571 stavebný dozor 12/2023, "Rekonštrukcia mest.ciest. I.-III.triedy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 254,69 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1230011538 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky,stavebný dozor,BOZP 12/2023, "Muchovo nám." Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 23 379,78 € 17.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1230011554 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023 "Čunovo 2.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 946,89 € 18.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1230011555 projektový manažment,inž.činnosť 12/2023 "Čunovo 1.etapa" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 569,39 € 18.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1230011563 činnosť stavebného dozoru 12/2023 "Nová el.trať, 2.časť Bosákova-Janíkov dvor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 56 523,60 € 18.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1230011536 projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023, "Terchovská" Aktivita: 03102 MČ Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 11 684,84 € 17.01.2024 14.02.2024 Faktúra
OTS2400718 NS MHD2 inžinierska činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 69 360,00 € 16.02.2024 16.02.2024 Objednávka
1240001124 činnosť stavebného dozoru 01/2024"Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 72 264,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
MAGBO2400022 Park Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 22.02.2024 20.02.2024 22.03.2024 Zmluva
288800552400/0099 Predmetom je zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 9193/16,18,19,116,384,486,487 k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 3220 a 3109 v spoločnom rozsahu 2 574 m2, pre účely stavby „Activity Park“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 47 389,74 € 03.04.2024 04.04.2024 Zmluva
1240002054 činnosť stavebného dozoru 02/2024 NS MHD 2 Bosákova - Janíkov dvor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 68 394,00 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002130 v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb Č.MAGTS23000005 zo dňa 23.01.2023, v znení objednávky OTS2400838 "Muchovo nám estie" za 1-2/2024"Muchovo námestie" Projektový manažment Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 50 230,19 € 20.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1240002137 v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnuti služieb č .MAGTS 23000005 zo d ň a 23.01.2023, v znení objednávky OTS 2400840 "Terchovská " za 1-2/2024." Projektový manažment, inžinierska činnosť - Terchovská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 30 096,00 € 20.03.2024 11.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »