Západoslovenská distribučná, a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
  • IČO: 36361518
  • Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286508722300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508722300/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení k stavbe "BA_Rusovce, Balkánska, kabelizácia, NNK" v k. ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4 157,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
MAGTS2400012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Budyšínska 1 byt 319, 831 03 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 23.01.2024 Zmluva
2313000013-ZoVP Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VN kábel liniek 141, 142, 211, 605, 1180, 1181, 1186, 494, 495, 387, 496, 2001, 554 pre účely stavby „Výstavba nového dopravného prepojenia ul. Saratovská“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Zmluva
OTS2400506 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6 000,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
OTS2400677 Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 65,32 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
286500382400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500382400 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení v rámci stavby "BA_Orechová, TS, VNK, NNK" v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 151,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Zmluva
288806412300 Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VNK tip 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 na linke VN č. 144 pre účely stavby „Nosný systém MHD II. časť, Bosáková ulica – Janíkov dvor Premostenie Kutlíkova ulica“, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,00 € 12.01.2024 05.02.2024 Zmluva
288806422300 Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VNK tip 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 na linke VN č. 144 pre účely stavby „Nosný systém MHD II. časť, Bosáková ulica – Janíkov dvor Premostenie Kutlíkova ulica“, k. ú. Petržalka, parc. č. 4428/17 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 17 520,00 € 12.01.2024 06.02.2024 Zmluva
OTS2400813 Úhrada zbytoćne uskutočneného výjazdu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 65,32 € 13.02.2024 13.02.2024 Objednávka
288806922101 Dodatok č. 28 88 0692 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00, ktorej predmetom je zmena vecného bremena z "in rem" na "in personam". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Zmluva
249405912200 Zmluva o užívaní kolektora č. 49405912200 - k.u Stare Mesto, v useku Ko.icka SO 252 v useku KK8?KK9?VS15?KK10 - NN kábel v dĺžke 29 bm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 13.01.2023 13.01.2023 Zmluva
288808312200 Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 28 88 0831 22 00 za uloženie káblového vedenia NN na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1462, k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 22,50 € 26.01.2023 26.01.2023 Zmluva
MAGTS2300007 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Sedlárska 8 byt 3, 811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 170,64 € 19.01.2023 31.12.2023 02.02.2023 Zmluva
OTS2300978 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2 500,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Objednávka
1230001786 vytýčenie sietí - Pečnianská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 93,77 € 14.03.2023 24.03.2023 Faktúra
1230001787 vytýčenie sietí - Herlianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 93,77 € 14.03.2023 24.03.2023 Faktúra
248801252300 Predmetom zmluvy je doplnenie a upresnenie ustanovení pôvodnej zmluvy o pripojení, ktoré sa týkajú majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom pre účely stavby "NS MHD II. etapa " Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Zmluva
248802102300 Predmetom zmluvy je doplnenie a upresnenie ustanovení pôvodnej zmluvy o pripojení, ktoré sa týkajú majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom pre účely stavby "NS MHD II. etapa " Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 20.03.2023 30.03.2023 Zmluva
OTS2301587 Obnovenie prevádzkovej plomby na adrese: Nám.Slobody 1, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 29,58 € 31.03.2023 31.03.2023 Objednávka
1230002041 obnovenie prevádzkovej plomby na Nám.Slobody 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 29,58 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »