Twin City Infrastructure s. r. o.


Informácie
  • Názov: Twin City Infrastructure s. r. o.
  • IČO: 50847279
  • Adresa: Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mest

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286501042400 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501042400 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO.IS.403 Verejná kanalizácia Mlynské nivy - veva 4 v rámci stavbe "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 601,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Zmluva
286505602200/0099/01 Dodatok č. 1 uzatvorený za účelom rozšírenia trasy uloženia stavebného objektu - SO 01 Horúcovod pre stavbu "Horúcovod - skapacitnenie územia Chalupkova ulica" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností parc. č. 21789/1,k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 391,00 € 02.03.2023 02.03.2023 Zmluva
288807932100 Zmluva č. 28 88 0793 21 00 o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie VB na pozemku parc. č. 9095/32, k. ú. Staré Mesto za účelom uloženia káblových vedení. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 17.04.2023 17.04.2023 Zmluva
MAGBO2300027 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov č. MAGBO2300027/ 24 67 0240 23 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 27.04.2023 31.12.2031 03.05.2023 Zmluva
MAGBO2300050 Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy" v katastrálnom území Staré Mesto a Nivy a Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 14.06.2023 31.12.2035 14.06.2023 Zmluva
249405422200 Zmluva o užívaní kolektoru č. 249405422200 - k. ú. Staré Mesto , v úseku Košická - Chalpkova KK7 --> VS9 - uloenie inžinierskej siete - horúcvod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva