Zmluva č. 038804472200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 038804472200
  • Názov zmluvy: Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto.
  • Dátum uzavretia: 19.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 19.09.2022
  • Celková hodnota: 15 457,53 €
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie