Zmluva č. 048801272300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Navrátil Václav, Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048801272300
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0127 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2.
 • Dátum uzavretia: 14.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 5 940,00 €
 • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie