Zmluva č. 048802082400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Amon Michal
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048802082400
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0208 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2.
 • Dátum uzavretia: 15.04.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 050,00 €
 • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie