Zmluva č. 048804342200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 048804342200
  • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748.
  • Dátum uzavretia: 21.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 21.09.2022
  • Celková hodnota: 1 340 429,60 €
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie