Zmluva č. 048804352200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 048804352200
  • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021.
  • Dátum uzavretia: 21.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 21.09.2022
  • Celková hodnota: 778 466,62 €
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie