Zmluva č. 048804452200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Raučina Štefan, Ing.CSc.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048804452200
 • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 3 000,00 Eur.
 • Dátum uzavretia: 25.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 25.07.2022
 • Celková hodnota: 3 000,00 €
 • Dátum zverejnenia: 08.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie