Zmluva č. 048804842200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 048804842200
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2.
  • Dátum uzavretia: 27.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 101 250,00 €
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie