Zmluva č. 048804852200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Šoltýs Andrej,Mgr.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048804852200
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0485 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2.
 • Dátum uzavretia: 08.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 08.09.2022
 • Celková hodnota: 5 280,00 €
 • Dátum zverejnenia: 09.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie