Zmluva č. 048804922200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Mózerová Anna
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048804922200
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0492 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2.
 • Dátum uzavretia: 08.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 08.09.2022
 • Celková hodnota: 5 610,00 €
 • Dátum zverejnenia: 12.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie