Zmluva č. 048805522300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Benko Pavol, Ing., Mgr.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048805522300
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0552 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9709/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2.
 • Dátum uzavretia: 07.09.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 07.09.2023
 • Celková hodnota: 6 650,00 €
 • Dátum zverejnenia: 14.09.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie