Zmluva č. 048805532300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Boldiš Róbert
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048805532300
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0553 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2.
 • Dátum uzavretia: 13.09.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 13.09.2023
 • Celková hodnota: 5 610,00 €
 • Dátum zverejnenia: 14.09.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie