Zmluva č. 048806112200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Michaličová Helena Mgr.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048806112200
 • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2386/54 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, k. ú. Staré Mesto
 • Dátum uzavretia: 18.11.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do: 18.11.2022
 • Celková hodnota: 2 500,00 €
 • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie