Zmluva č. 058803602200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 058803602200
  • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je nadobudnutie nehnuteľností, v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 3357, administratívno-prevádzkové centrum a pozemkov registra "C" KN parc. č. 5794/12 a 5794/23, zapísaných na LV č. 2598.
  • Dátum uzavretia: 08.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 08.09.2022
  • Celková hodnota: 1 027 245,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie