Zmluva č. 058807632200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 058807632200
  • Názov zmluvy: prevod stavby so súp. č. 13519, k.ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3304, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3144/15, do vlastníctva Hl. mesta SR Bratislavy
  • Dátum uzavretia: 30.12.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie