Zmluva č. 078302902200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 078302902200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme enbytových priestorov, ktorou HM SR BA ako prenajímateľ dáva do nájmu BKIS nebytové rpeistory - časť stavby bez súp. čísla vo výmere 163,00 m?, postavenej na pozemku registra „C" KN, k.ú. Ružinov, parc. č. 3392/24 a v stavbe bez súp. čísla
  • Dátum uzavretia: 30.06.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie