Zmluva č. 078304952200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 078304952200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o výmere 151,60 m2 v budove súpisné číslo 419 na Bielej ulici 6, postavenej na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 21 v k. ú. Staré Mesto
  • Dátum uzavretia: 13.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 4 876,80 €
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie