Zmluva č. 078305002200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 078305002200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov vo výmere 126,68 m? v stavbe súpis. č. 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej 35 v k. ú. Staré Mesto
  • Dátum uzavretia: 13.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 17 694,60 €
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie