Zmluva č. 088300172300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088300172300
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0017-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5311/3 - ostatná plocha vo výmere 18 m2 a parc. č. 5311/16 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2, k. ú. Podunajské Biskupice, zapísaných na LV č.
  • Dátum uzavretia: 09.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie