Zmluva č. 088300302300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088300302300
  • Názov zmluvy: Zmluva č. 088300302300, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3384, vo výmere 29 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, účel nájmu je vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska pre bytový dom Nejedlého 14.
  • Dátum uzavretia: 14.03.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie