Zmluva č. 088301502300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Balúnová Katarína, Mgr.art.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 088301502300
 • Názov zmluvy: Zmluva č. 088301502300, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1434, vo výmere 15 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, účel nájmu je užívanie prístupového chodníka k nebytovému piestoru na Saratovskej 3.
 • Dátum uzavretia: 13.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 202,50 €
 • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie