Zmluva č. 088303892200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088303892200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 12070/12 s výmerou 2751 m2, k. ú. Nové mesto, zapísaný na LV č. 1.
  • Dátum uzavretia: 27.06.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie