Zmluva č. 088304192200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304192200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656.
  • Dátum uzavretia: 09.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 12,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie