Zmluva č. 088304222200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304222200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 3352 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 18 m2, k. ú. Dúbravka, zapísaný na LV č. 847.
  • Dátum uzavretia: 14.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 2 168,10 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie