Zmluva č. 088304242200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304242200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 8883, parc. č. 8889, parc. č. 8958, parc. č. 8962, parc. č. 8964, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003.
  • Dátum uzavretia: 18.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 181,24 €
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie