Zmluva č. 088304292200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304292200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0429 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "E" KN parc. č. 7915 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 33 m?, zapísaný na LV č. 8925.
  • Dátum uzavretia: 22.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 165,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie