Zmluva č. 088304322200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304322200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 50 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaný na LV č. 5310, účel nájmu vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska.
  • Dátum uzavretia: 13.09.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 15,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie