Zmluva č. 088304402200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304402200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0440 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 4746/69 - ostatné plochy, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 6 m2, zapísaný na LV č. 1656.
  • Dátum uzavretia: 29.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 30,00 €
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie