Zmluva č. 088304482200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304482200
  • Názov zmluvy: Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2895/1 - záhrada, vo výmere 1947 m?, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 2101.
  • Dátum uzavretia: 29.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie