Zmluva č. 088304642200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: KERTÉSZ Peter
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 088304642200
 • Názov zmluvy: Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3228 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 14 m2, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1.
 • Dátum uzavretia: 08.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 98,00 €
 • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie