Zmluva č. 088308202300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088308202300
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08 8308 2023 00, predmetom ktorej je pozemok reg. „C“ parc. č. 17372/30 a časť pozemku reg. „E“ parc. č. 17375/10, spolu vo výmere 60 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 400.
  • Dátum uzavretia: 06.02.2024
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 475,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie