Zmluva č. 088801631601

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Nagy Attila
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 088801631601
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 08 88 0163 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom je nájom pozemku v k. ú. Poduajské Biskupice, reg. E KN parc. č. 69 v podiele 1/24, LV č. 3837.
 • Dátum uzavretia: 09.09.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 88,75 €
 • Dátum zverejnenia: 12.09.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie