Zmluva č. 088802261701

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Kelnarová Jana, Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 088802261701
 • Názov zmluvy: Predmetom Dodatku č. 1 K Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0226 1700 je nájom pozemku reg. "C" parc. č. 14257/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2, LV č. 3083. Ide o pozemok pod miestnou komunikáciou III. triedy Zákutie.
 • Dátum uzavretia: 10.01.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 161,37 €
 • Dátum zverejnenia: 30.01.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie