Zmluva č. 2522D20003

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 2522D20003
  • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 1 400,00 € (slovom: tisícštyristo eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy.
  • Dátum uzavretia: 08.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie